Stichting Ladies First is een netwerk opgericht op 21 november 2006 voor vrouwen uit de regio Rotterdam – Den Haag– Amsterdam met tenminste vijf jaar ervaring als zelfstandig ondernemer of als manager. De deelnemers van het netwerk hebben met elkaar gemeen dat zij hun zakelijke ervaringen met elkaar willen delen, willen leren van de successen van andere vrouwen of op een andere manier iets voor elkaar kunnen betekenen.

Doelstelling

Het doel van de bijeenkomsten is om naast het opdoen van inspiratie de deelnemers ook gelegenheid te bieden om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Deelnemers aan een netwerk dragen gezamenlijk bij aan de kwaliteit van de bijeenkomsten en vormen de belangrijkste bron van inspiratie. Voldoende relevante werkervaring komt de kwaliteit van de bijeenkomsten ten goede. Om een zo breed mogelijk platvorm aan bedrijven te waarborgen streeft Ladies First naar een beperkt aantal vertegenwoordigers uit elke branche.

Voorwaarde deelname aan het netwerk

Van een deelnemer wordt verwacht dat zij minimaal vijf jaar ervaring heeft in een managementfunctie of als zelfstandig ondernemer. Ladies First houdt zich te allen tijde het recht voor om geïnteresseerden met opgave van redenen niet toe te laten tot het netwerk. Dit geldt vooral wanneer er te veel deelnemers afkomstig zijn uit dezelfde branche.

Aanmelden als deelnemer

Bent u geïnteresseerd om deelnemer van Ladies First te worden? Dan kunt u zich aanmelden via de website. U ontvangt automatisch antwoord met het verzoek de jaarbijdrage over te maken. U bent deelneemster voor de periode van een jaar vanaf de datum van aanmelding. De hoogte van de jaarbijdrage staat in de kostentabel onder aan deze pagina.

Opzegging

Uitschrijven uiterlijk 4 weken voor afloop van de jaartermijn via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Bijeenkomsten

De deelnemers ontvangen circa 14 dagen voor elke bijeenkomst een uitnodiging. Inschrijving geldt voor zowel het programma als voor het buffet. Dat betekent dat u zich inschrijft voor beide onderdelen en aan u de kosten voor het buffet te allen tijde worden doorberekend. De reden hiervan is:

 • Ladies First heeft voor de organisatie van de bijeenkomsten bijzonder gunstige zakelijke afspraken kunnen maken met Fletcher Hotel Leidschendam. Voorwaarde is echter dat alle aanwezigen die zich voor de betreffende bijeenkomst hebben aangemeld, aan het buffet deelnemen;
 • Omdat het buffet een onderdeel van het totale programma vormt, geven twee inloop momenten teveel onrust. Voor aanvang van het buffet start de bijeenkomst met het welkomstwoord van de voorzitster, gevolgd door mededelingen van vaste deelnemers en het voorstellen van introducés, en na afloop met de presentatie en netwerken.

Aanmelden voor een bijeenkomst

In elke uitnodiging wordt u verzocht u voor deelname aan te melden uitsluitend via de website www.ladies-first.biz.  Met de aanmelding verbindt u zich automatisch tot betaling van deze bijeenkomst. De tarieven zijn inclusief deelname aan het buffet. Drankjes zijn voor eigen rekening. Bij aanmelding binnen 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst zijn de kosten hoger, zie de kostentabel onder aan deze pagina.

Annuleren

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, dan kunt u kosteloos telefonisch annuleren tot de dinsdag 12.00 uur voor de bijeenkomst. U kunt de bijeenkomst telefonisch annuleren bij Marijke van der Velde, telefoon: 06-53695749. Komt de annulering op een later tijdstip binnen, dan worden u de kosten voor de bijeenkomst in rekening gebracht.

Introducées

Introducées zijn van harte welkom en kunnen zich eveneens aanmelden via de website. De inschrijving als introducé is eenmalig. Na deze kennismaking kan men zich inschrijven als vaste deelnemer. (procedure: zie aanmelden als deelnemer). De kosten voor eenmalige deelname voor introducé staat in de kostentabel onder aan deze pagina.

Mogelijkheid tot profileren eigen bedrijf en/of werkzaamheden.

Er worden diverse mogelijkheden geboden om uw bedrijf te profileren:

 • Eigen drukwerken, brochures, magazines of ander materiaal aan te bieden op een daarvoor opgestelde tafel. Mededelingen over activiteiten bij aanvang van het programma.
  Wie hiervan gebruik wil maken, dient dit vooraf te melden aan Marijke van der Velde.
 • Kort bericht, uitnodiging of mededeling plaatsen op de website van Ladies First met een maximum van 4 weken.
  Wie hiervan gebruik wil maken kan dit aangeven via de email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • Plaatsen reclame button voor 12 maanden op de site van Ladies First. Kosten voor het plaatsen van een button bedragen € 100,- per jaar.
  Wie hiervan gebruik wil maken kan dit aangeven via de email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyregels

Om de deelnemers in de gelegenheid te stellen individueel met elkaar contact op te nemen is een lijst met persoonlijke gegevens op de website geplaatst. Bezoeken van deze lijst is slechts mogelijk met een inlogcode.
Indien deelnemers niet met hun gegevens op het openbare gedeelte van de site geplaatst willen worden moet dit schriftelijk gemeld worden via de mail. Meerdere deelnemers hebben te kennen gegeven geen prijs te stellen op reclame. Om die reden mogen de gegevens niet worden opgenomen in een eigen email bestand. Voor het vestigen van de aandacht op eigen activiteiten of het maken van reclame kan gebruikt gemaakt worden van de bijeenkomsten en de website.

Rookbeleid

Voor wat betreft het rookbeleid houdt Ladies First zich aan de wet. Roken tijdens de bijeenkomsten alleen buiten toegestaan.

Kosten (prijspeil 2023)

Jaarbijdrage stichting Ladies First   € 175,-
Bijeenkomst vaste deelnemer bij aanmelding tot 24 uur voor aanvang   € 27,50-
Bijeenkomst vaste deelnemer bij aanmelding binnen 24 uur voor aanvang   € 27,50-
Introducé geen entreekosten, kosten bijeenkomst   € 30,-

Tot slot

Ladies First houdt zich het recht voor om bij bepaalde omstandigheden programma's, data of prijzen te wijzigen.