Doel van de bijeenkomsten

Het doel van de bijeenkomsten is om naast het opdoen van inspiratie de deelnemers ook gelegenheid te bieden om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Deelnemers aan een netwerk dragen gezamenlijk bij aan de kwaliteit van de bijeenkomsten en vormen de belangrijkste bron van inspiratie.

Voldoende relevante werkervaring komt de kwaliteit van de bijeenkomsten ten goede. Om een zo breed mogelijk platvorm aan bedrijven te waarborgen streeft Ladies First naar een beperkt aantal vertegenwoordigers uit elke branche.
De bijeenkomsten beginnen om 18.30 uur met een buffet gevolgd door een avondprogramma. De inhoud van deze avonden zal variëren, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de deelnemers.

Kosten deelnemerschap

U kunt voor € 175,-- per jaar deelnemen aan alle reguliere bijeenkomsten van Ladies First.
Betaling vindt plaats door overmaking van € 175,-- naar rekeningnummer NL67ABNA0474296180 t.n.v. stichting Ladies First te Den Haag o.v.v. jaarbijdrage en uw naam. Hiervoor ontvangt u van tevoren een factuur.

Uw bijdrage wordt onder andere besteed aan de organisatie van de bijeenkomsten en de public relations van Ladies First.
Per bijeenkomst wordt een aanvullende bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten. Drankjes zijn voor eigen rekening en dienen, evenals de separate bijeenkomstbijdrage, tijdens de bijeenkomst te worden voldaan.

Wanneer u besluit deelnemer te worden kunt u zich online aanmelden door middel van het aanmeldformulier hieronder: