Den Haag, 5 augustus 2019

Betreft: Uitnodiging bijeenkomst zakennetwerk voor vrouwen Ladies First

Geachte mevrouw,

Het bestuur van Ladies First nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op woensdag

25 september 2019 met als thema:

Wellevendheid: ‘Business Etiquette’

Waarden en normen verankerd in omgangsvormen in een professionele omgeving.

“Nederlanders blinken niet uit in wellevendheid, zijn behoorlijk acultureel en zich er vaak niet van bewust dat anderen hun gedrag niet passend vinden”, aldus Carel van Lynden. Hij is van mening dat het belangrijk is je bewust te zijn van wat je doet. Niet alleen vanuit jezelf te denken, maar rekening te houden met anderen. Er zijn zoveel culturen die andere gewoonten en manieren hebben. Kennis van de cultuur van de mensen met wie je zaken doet, zal het onderhandelen aanmerkelijk vergemakkelijken en de kans op succes verbeteren.

Carel van Lynden, advocaat-of counsel internationale praktijk, geeft een presentatie over wellevendheid. Met lezingen en cursussen maakt hij mensen binnen bedrijven, instellingen, maar ook particulieren wegwijs in de (zakelijke) etiquette, de manier van met elkaar omgaan en de regels die daarvoor gelden. Carel van Lynden: “Ik wijs mijn hele leven al gratis en ongevraagd op die regeltjes en geef mensen bagage mee die ze kunnen gebruiken”.

Programma

18.30 uur        Ontvangst

19.00 uur        Mededelingen en voorstellen introducés

19.15 uur        Presentatie deelnemer Ladies First

19.30 uur        Buffet

20.30 uur        Presentatie Wellevendheid: ‘Business Etiquette’

21.30 uur        Gelegenheid tot netwerken

22.30 uur        Afsluiting

De bijeenkomst wordt georganiseerd in Auberge De Kieviet, Stoeplaan 27 in Wassenaar.

U kunt zich aanmelden/annuleren tot zondag 22 september 12.00 uur, via de website www.ladies-first.biz: onder het kopje Activiteiten kunt u zich aanmelden voor een nieuwe bijeenkomst of klik op deze link https://www.ladies-first.biz/activiteiten/aanmelden-nieuwe-bijeenkomst

De kosten voor vaste deelnemers van Ladies First bedragen € 25,00, contant te voldoen.

Introducés zijn natuurlijk van harte welkom, mits aangemeld via de website. Voor hen bedraagt

de prijs voor de bijeenkomst € 30,00 per persoon, eveneens contant te voldoen bij binnenkomst. Genoemde bedragen zijn inclusief buffet en exclusief drankjes. Neem uw visitekaartje mee!

Met hartelijke groet,

Marijke van der Velde