01b.jpg
02b.jpg
03b.jpg
04b.jpg
05b.jpg
previous arrow
next arrow

Het bestuur van Ladies First nodigt u van harte uit voor de virtuele bijeenkomst op woensdag 26 januari 2022 met als thema:

'Is gezondheid maakbaar?'

Corona legt een vergrootglas op de kwetsbaarheden en problemen in maatschappij en zorg.

De wereld is nog steeds in de ban van Covid-19. Inmiddels hebben we te maken met de derde lock-down. Hoe gaan we daar na twee jaar mee om? Wat heeft deze onzekere situatie voor impact op ons leven en gezondheid? Onze rationele benadering zorgt ervoor dat we altijd alles onder controle willen hebben. Mensen hebben behoefte aan beheersbaarheid van situaties, ontwikkelen van strategieën, voorspellen van de toekomst op basis van economische modellen en meten van consumenten- vertrouwen en klanttevredenheid.

De pandemie heeft echter aangetoond dat leven en gezondheid helemaal niet maakbaar zijn. De veranderingen in de maatschappij hebben een grote impact. De gezondheidzorg is overbelast en voor de burger vaak niet te bereiken. Online zorg voelt onpersoonlijk, minder effectief. Reguliere behandelingen, zelfs levensbedreigende operaties, worden verplaatst of afgezegd. De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. Maar wat betekent dit voor de eigen verantwoordelijkheid? Wat doet dat met ons, privé en op het werk? Hoe kunnen wij maatschappelijk ons steentje bijdragen?

Traditioneel vindt de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar altijd plaats met een feestelijk diner. Totdat dat weer mogelijk is, worden op de aangekondigde data onze bijeenkomsten echter virtueel via Teams georganiseerd. De eerste virtuele bijeenkomst in 2022 vindt plaats op woensdag 26 januari van 20.00 tot 21.30 uur. Voor die datum ontvangt u, per e-mail, een uitnodiging om u via een Teams link aan te melden. Wij hopen dat u allen aan deze bijeenkomst deelneemt om virtueel met elkaar van gedachten te wisselen en het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Wij kijken er naar uit!

Met hartelijke groet,
namens het bestuur

Marijke van der Velde