01b.jpg
02b.jpg
03b.jpg
04b.jpg
05b.jpg
previous arrow
next arrow

Met ingang van begin maart 2021 heeft het kabinet enkele maatregelen met betrekking tot de Lock-down versoepeld. Onder voorbehoud, want de Engelse - en andere varianten van het virus vormen nog steeds een grote bedreiging voor de volksgezondheid. De procedure van het vaccineren van ons allen is inmiddels gestart. Hierbij is men echter afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins.

Wij realiseren ons dat zolang het overgrote deel van de bevolking nog niet is gevaccineerd, helaas de beperkende regels voor het organiseren van onze fysieke bijeenkomsten van kracht blijven. Totdat daarvoor groen licht wordt gegeven, zullen onze bijeenkomsten op de aangekondigde data virtueel via Zoom worden georganiseerd. De eerste virtuele Zoom bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 maart 2021 van 20.00 tot 21.00 uur. Voor die datum ontvangt u hiervoor, per e-mail, een uitnodiging met een link om u aan te melden voor Zoom. Wij hopen dat u allen aan deze bijeenkomst zult deelnemen, zodat we elkaar virtueel weer kunnen zien en spreken en het glas kunnen heffen. Wij zijn er klaar voor!

Met betrekking tot de betaling van de jaarfactuur ontvingen wij van enkele deelnemers een reactie. Gelet op de onzekere toekomst vanwege de corona maatregelen begrijpen wij uw vraag naar de facturering in de toekomst. Wij verwachten dat de levering van het vaccin steeds beter gecoördineerd zal worden en hopen dat in de loop van het jaar 2021 de bijeenkomsten van Ladies First weer fysiek kunnen gaan plaats vinden. In verband daarmee zien we de huidige situatie nog even aan. Om die reden zullen wij u onze jaarbijdrage op de gebruikelijke wijze factureren. Mocht deze onzekere situatie echter blijven voortduren, dan zullen wij ons beraden over de facturering in de toekomst. Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Ladies First,

Marijke van der Velde, voorzitter