Den Haag, 29 augustus 2020

 

Betreft: uitnodiging bijeenkomst zakennetwerk voor vrouwen Ladies First.

 

Geachte mevrouw,

Het bestuur van Ladies First nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op

woensdag 23 september met als thema:

De Europese Unie en Covid-19

De rol van de EU ten aanzien van gezondheidskwesties gaat ons allen aan

Al meer dan een half jaar houdt Covid-19 de wereld in zijn greep. Wat laat de publieke opinie over dit actuele onderwerp in Europa zien? In haar presentatie legt Lia Versteegh uit hoe de taken ten aanzien van de bevoegdheden op het gebied van gezondheidskwesties zijn verdeeld  tussen de Europese Unie en de Lidstaten. In hoeverre heeft de EU met gezondheidskwesties te maken op de interne markt of bij staatssteun? Is er de plicht tot Europese solidariteit op het terrein van gezondheidszorg?

Is het noodzaak om pandemieën op Europees niveau in de toekomst te regelen? Wat betekent dat concreet voor u als ondernemer, uw visie en uw toekomstige businessplan?

Lia Versteegh (rechtskundig adviesbureau Waterlicht) is jurist Nederlands en Europees recht.

Zij heeft een eigen praktijk gehad als advocaat en procureur. In Amsterdam werkte zij als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank. Daarnaast heeft zij gedoceerd en onderzoek verricht bij

verschillende universiteiten en deelgenomen aan talrijke internationale conferenties op het gebied

van onder andere civiel recht, mensenrechten en Europees burgerschap.

Vanaf 2016 werkt zij als zelfstandig coach/trainer en juridisch consultant.

 

Programma

18.30 uur        Ontvangst

19.00 uur        Mededelingen en voorstellen introducés

19.15 uur        Presentatie deelnemer Ladies First

19.30 uur        Diner

20.30 uur        Presentatie ‘De Europese Unie en Covid-19’

21.30 uur        Gelegenheid tot netwerken

22.30 uur        Afsluiting